• Főlap
  • Vizsgával kapcsolatos tudnivalók

Fontos tudnivalók a hajóvezetői vizsgával kapcsolatban

Vizsgára jelentkezés

A jelentkező csak akkor vehet részt a vizsgán, ha a vizsga időpontja előtt legalább 5 munkanappal beérkezik a jelentkezési lapja és minden egyéb szükséges dokumentumot benyújtott, valamint az összes feltételnek megfelel és eleget tett a jogszabályi előírásoknak. A jelentkezési lapot az összes szükséges mellékletével együtt személyesen, postai úton vagy képzőszerven keresztül lehet benyújtani a hajózási hatósághoz

Milyen feltételeknek kell megfelelni a vizsgára jelentkezéshez?
A jelentkezési lapok kitöltése (javasolt az NKH honlapján megtalálható ügyfélszolgálati program használata).
Jóváhagyott képzésben történt eredményes részvétel igazolása (minden olyan képesítés esetén, ami önálló hajóvezetésre jogosít) - Jóváhagyott képzés elvégzése alól felmentést kaphat az a jelölt, aki – a hajózási hatóság által elismert iskolarendszerű képzés keretében – hajós szakmunkás, hajózási technikus, hajózási üzemmérnök vagy hajózási mérnök képesítést szerzett.
Kedvtelési célú kishajó-vezetői vizsgáknál elméleti vizsgához betöltött 17. életév, gyakorlati vizsgához betöltött 18. életév szükséges.
Egészségügyi alkalmasság
Vizsgadíj befizetését számlával és a hozzá tartozó pénztárbizonylattal (pénztárban való fizetésnél), banki átutalási bizonylattal, vagy a hatóság által adott sárga csekk eredeti feladóvevényével lehet igazolni.
A jelentkezőnek igazolnia kell az általános iskola elvégzését.
A vízijármű vezetésétől jogerős ítélettel eltiltott személy az eltiltás ideje alatt gyakorlati vizsgára nem bocsátható.

Vizsgatípusok

Az elméleti vizsgát a vizsgára való jelentkezéstől számított egy éven belül meg kell kezdeni.
Sikertelen vizsga esetén javítóvizsga a sikertelen vizsgát követő legalább egy hét elteltével, de legfeljebb egy éven belül tehető.

A gyakorlati vizsgát a sikeres elméleti vizsga letétele után (18 hónapon belül) be kell fejezni. A gyakorlati vizsga a hajózási hatóság által jóváhagyott szimulátoron is teljesíthető.

Aki az elméleti vagy gyakorlati vizsgán igazolatlanul nem jelenik meg, illetőleg akadályoztatását legalább 1 munkanappal a vizsga megkezdése előtt írásban (e-mail) nem jelzi a Hajózási Hatóságnál vagy elkésik a vizsga megkezdéséről, a vizsgadíj visszatérítésére nem tarthat igényt.

A gyakorlati vizsgához üzemkész, érvényes okmányokkal rendelkező, kötelező felszerelésekkel ellátott hajót (melynek a 15/2001 (IV.27) KöViM rendelet 7. melléklet 7. pontjában meghatározott kritériumoknak kell megfelelni) a vizsgázó köteles biztosítani, jóváhagyott tanfolyamot követő vizsga esetén a képzőszerv is biztosíthatja. A vizsgán használt hajóért és annak személyzetéért, valamint a vizsgán résztvevők biztonságáért, a hajó szabályos közlekedéséért a hajó felelős vezetője felel, (a hajó felelős vezetőjének rendelkeznie kell az adott hajókategóriára szóló, vagy magasabb képesítéssel, kedvtelési célú vizsga esetében legalább hivatásos kishajó-vezetői képesítéssel) ilyen személy hiányában a vizsga nem tartható meg.

Nyomtatás E-mail

Részvételi díjak

KEDVTELÉSŰ CÉLÚ AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK
A részvételi díjak tartalmazzák az elméleti és gyakorlati oktatást, a szükséges tananyagok, hajók és biztonsági felszerelések használatát a tanfolyam időtartamára.
vitorlás kishajóvezető teljes – 85.000 Ft (MOST! - 75.000 Ft)
kombinált (vitorlás+kisgéphajó) – 120.000 Ft (MOST! - 100.000 Ft)
vitorlás kishajóvezető, csak gyakorlat – 40.000 Ft
vitorlás kishajóvezető, csak elmélet – 45.000 Ft
motoros kishajóvezető teljes - 85.000 Ft
motoros kishajóvezető, csak elmélet – 35.000 Ft
GYAKORLÓ ÉS FEJLESZTŐ KÉPZÉS
2 x 2 napos (hétvégi) csoportos tanfolyam – 69.000 Ft
egyéni oktatás – 39.000 Ft/nap
egyéni oktatás saját hajóval – 19.000 Ft/nap
A kedvezmények az itt feltüntetett eredeti árhoz képest értendőek.

Oktatási tematika

Elmélet, 24 óra időtartamban
Általános tájékoztató
Hajózási Szabályzat
Hajóvezetéstan
Hajóelmélet, a hajók szerkezete és építése, hajógéptan
Hajózási földrajz, vízrajz, meteorológia
Vitorlázás elmélete
Elsősegélynyújtás, vízből mentés, tűz- és környezetvédelem
Gyakorlat, 24 óra időtartamban
Helyi szabályok, felszerelések, víziközlekedési alapismeretek, kötélzetek, csomók
Manőverek vitorlával, vízből mentés gyakorlati végrehajtása